Pagina principală - București

Trasee tramvaie - Trasee troleibuze - Trasee autobuze

 

 

Trasee de noapte

 

(valabil de la 12.11.2018)

           

    Stimați vizitatori ai site-ului, începând cu data de 10/11.01.2014 traseele liniilor N101, N103, N110, N113, N118, N120, N122, N123, N124 și N125 au fost modificate pentru a asigura exclusiv transportul angajaților R.A.T.B.. Astfel, pe lângă faptul că aceste trasee nu mai ating zona centrală (Piața Unirii), numărul de stații de oprire a fost mult redus (autobuzele nu mai opresc în toate stațiile), după criterii doar de R.A.T.B. știute.  Având în vedere acest lucru, dar și atitudinea R.A.T.B. referitoare la liniile sus-amintite (conform adresei noastre nr. 936/08.01.2014 la care s-a răspuns prin actul 96426/28.01.2014, ce pot fi citite AICI), respectiv atitudinea conducătorilor auto (curse care se efectuează în funcție de numărul de angajați ce trebuie transportați la domiciliu), nu putem prezenta aceste trasee în această pagină, prezentăm lista acestor trasee în partea de jos a paginii, cu mențiunea că, dată fiind situația actuală, călătorii care doresc să utilizeze aceste trasee pot fi puși în situația de a aștepta degeaba în stație un autobuz care nu vine sau care nu oprește pentru a-i prelua.

    Urcarea în vehiculele acestor trasee se face exclusiv pe ușa din față și trebuie urmată de validarea cardului. Între orele 20:30 și 6:00 se pot achiziționa titluri de călătorie numai de la centrele de emitere și încărcare carduri Piața Unirii - zona Hotel Horoscop și Aeroportul Otopeni - terminal Sosiri. Șoferii NU vinde bilete!

Linii CU trecere prin Piața Unirii

Aceste trasee circulă între Piața Unirii și cartiere la intervale de aprox. 40 de minute între orele 23:30 și 4:40.

N102. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Piața Pache Protopopescu, Bd. Pache Protopopescu, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Granitul.
Autobaza: Floreasca

N104. Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. N. Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.
Autobaza: Titan

N105. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Unirii, Bd. Ghe. Șincai, Bd. Tineretului, Cal. Văcărești, Piața Sudului, Str. Serg. Nițu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. Vulcan
              (întoarcere): I.M.G.B. Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nițu Vasile, Piața Sudului, Cal. Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Ghe. Șincai, Splaiul Unirii, Pod Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.
Autobaza: Obregia

N106. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Șos. Berceni, Str. Ion Iriceanu, întoarce în intersecția cu Șos. Olteniței (pe ambele sensuri), Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia.
Autobaza: Titan

N107. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Bd. Mărășești, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresu.
Autobaza: Ferentari

N108. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. D. Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Pasaj Colentina.
Autobaza: Floreasca

N109. (ducere): Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Cal. Călărași, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Basarabia, Republica.
          
(întoarcere): Republica, Bd. Basarabia, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Cal. Călărași, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piața Unirii.
Autobaza 1: Militari
Autobaza 2: Titan

N110. (ducere): Piața Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Str. Lujerului, Șos. Virtuții, Șos. Ciurel, Str. G-ral. Petre Popovăț, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Cartier 16 Februarie.
          
(întoarcere): Cartier 16 Februarie, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, Str. Lujerului, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței (malul drept), Aleea II, Aleea III, Piața Unirii.
Autobaza:

N111. Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Th. Pallady, Complex R.A.T.B. Titan.
Autobaza: Titan

N112. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Str. Serg. Nițu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Reșița, Str. Luică, Str. Pogoanelor, Str. Acțiunii, Str. Tudor Gociu, Str. Anghel Moldoveanu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Zețarilor.
Autobaza: Obregia

N114. Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. G. Coșbuc, Cal. Rahovei, Piața Rahova, Șos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.
Autobaza: Alexandria

N115. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Independenței, Pod Cotroceni, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei, Bd. Iuliu Maniu, Liceul Industrial Auto.
          
(întoarcere): Liceul Industrial Auto, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Unirii.
Autobaza: Militari

N116. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Podul Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Liceul Industrial Auto.
               (întoarcere): Liceul Industrial Auto, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.
Autobaza: Alexandria

N117. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Gării de Nord, Gara de Nord, Cal. Griviței, Pasajul Constanța,  Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București - Târgoviște, C.F.R. Centură.
             
(întoarcere): C.F.R. Centură, Șos. București - Târgoviște, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Bucureștii-Noi, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Gara de Nord, Cal. Griviței, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii.
Autobaza: Pipera

N119. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.
Autobaza: Pipera

N121. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentari, Zețarilor.
              (întoarcere): Zețarilor, Prel. Ferentari, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Amurgului, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății,  Piața Unirii.
Autobaza: Ferentari

783. (ducere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea II, Aleea III, Piața Unirii 2.

Autobaza: Titan

Pentru linia 783, tariful unei călătorii este de 3,5 RON.

 

 

Linii FĂRĂ trecere prin Piața Unirii

Aceste trasee efectuează câte două curse pe fiecare sens.

 

N101. Pasaj Colentina, Șos. Colentina, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, Str. Ritmului, Șos. Pantelimon, Șos. Gǎrii Cǎțelu, Str. Industriilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie1918, Faur, poarta 4.
Autobaza:

 

N103. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudești, Bd. O. Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcărești, Șos. Olteniței, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Bd. Pieptănari, Prel. Ferentari, Zețarilor.
Autobaza:

 

N113. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Râmnicu Vâlcea, Cal. Vitan, Cal. Dudești, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Cal. Moșilor, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Str. Eugen Botez, Str. Lt. Cmdr. Av. Ghe. Bănciulescu, Cal. Floreasca, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Șos. Străulești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Autobaza Nordului.
Autobaza:

 

N118. Mezeș, Șos. Chitilei, Șoseaua de Centură (Nord), Șos. București - Târgoviște, Bd. Bucureștii-Noi, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Cart. 16 Februarie, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptății, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.
Autobaza:

 

N120. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Lt. N. Găină, Drumul Sării, Cal. 13 Septembrie, Str. Sebastian, Cal. Rahovei, Șos. Alexandria, Autobaza Alexandria, Șos. Alexandria, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Prel. Ferentari, terminalul Zețari, Prel. Ferentari, Str. Toporași, Șos. Giurgiului, Drumul Găzarului, Str. Izvorul Rece, Str. Nițu Vasile, Bd. Alexandru Obregia, Bd. Alexandru Obregia.
Autobaza:

 

N122. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Șos. Alexandria, rond „Cristalului”, Șos. Alexandria, Str. Amurgului, Șos. Sǎlaj, Str. Bacǎu, Str. Humulești, Șos. Sǎlaj,  Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zețarilor.

              (întoarcere): Zețarilor, Prel. Ferentari, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Amurgului, Șos. Sălaj, Str. Bacău, Str. Humulești, Șos. Sălaj, Str. Amurgului, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Șos. Alexandriei, rond ,,Cristalului", Șos. Alexandriei, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Bd. Ghencea. Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.
Autobaza: Ferentari

 

N123. (ducere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Str. Aviator Alexandru Șerbănescu, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București - Ploiești, Pasaj Otopeni.

              (întoarcere): Pasaj Otopeni, Șos. București - Ploiești, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București - Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Aviator Alexandru Șerbănescu, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.
Autobaza:

 

N124. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandria, Str. Amurgului, Șos. Sǎlaj, Str. Bacǎu, Str. Humulești, Șos. Sǎlaj, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentari, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanele, Str. Luicǎ, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Olteniței, Str. Nițu Vasile, întoarcere în rondul din intersecția Str. Nițu Vasile/Str. Emil Racoviță, Str. Nițu Vasile, Șos. Olteniței, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Mǎgurele, Bd. Alexandru Obregia.

              (întoarcere): Bd. Alexandru Obregia, Str. Turnu Măgurele, Str. Ion Iriceanu, Șos. Olteniței, Str. Nițu Vasile, întoarcere în rondul din intersecția Str. Nițu Vasile/Str. Emil Racoviță, Str. Nițu Vasile, Șos. Olteniței, Bd. Constantin Brâncoveanu, Str. Luică, Str. Pogoanele, Str. Acțiunii, Str. Tudor Gociu, Str. Anghel Moldoveanu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Prel. Ferentari, Cal. Ferentari, Șos. Sălaj, Str. Amurgului, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.
Autobaza:

 

N125. C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Str. Gării Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompei, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Chișinău, Șos Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Arena Națională, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Granitul.
Autobaza:

 

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al S.T.B., A.D.B.IF., P.M.B. sau C.G.M.B.!