Pagina principală - București

Trasee tramvaie - Trasee troleibuze - Trasee autobuze

 

 

Trasee de noapte

 

(valabil de la 28.02.2014)

           

    Stimați vizitatori ai site-ului, începând cu data de 10/11.01.2014 traseele liniilor N101, N103, N110, N113, N118, N120, N122, N123, N124 și N125 au fost modificate pentru a asigura exclusiv transportul angajaților R.A.T.B.. Astfel, pe lângă faptul că aceste trasee nu mai ating zona centrală (Piața Unirii), numărul de stații de oprire a fost mult redus (autobuzele nu mai opresc în toate stațiile), după criterii doar de R.A.T.B. știute.

    Acest site v-a informat obiectiv în cei aproape 9 ani de existență. Având în vedere acest lucru, dar și atitudinea R.A.T.B. referitoare la liniile sus-amintite (conform adresei noastre nr. 936/08.01.2014 la care s-a răspuns prin actul 96426/28.01.2014, ce pot fi citite AICI), respectiv atitudinea conducătorilor auto (curse care se efectuează după cheful șoferului și numărul de angajați ce trebuie transportați la domiciliu), nu putem prezenta aceste trasee în această pagină. Considerăm că, dată fiind situația actuală, prezentarea acestor trasee în această pagină ar conduce la dezinformarea călătorilor, care ar putea fi puși în situația de a aștepta degeaba în stație un autobuz care nu vine sau care nu oprește pentru a-i prelua. Pentru a vizualiza lista acestor trasee, faceți click AICI.

    Trasee de autobuz de noapte prezentate în această pagină circulă între Piața Unirii și cartiere la intervale de 40 de minute între orele 23:30 și 1:00 și între orele 3:00 și 4:40. În intervalul 1:00 - 3:00 NU SE ASIGURĂ TRANSPORT DE NOAPTE.

    Urcarea în vehiculele acestor trasee se face exclusiv pe ușa din față și trebuie urmată de validarea cardului / perforarea biletului. Între orele 20:30 și 6:00 se pot achiziționa titluri de călătorie numai de la centrul de emitere și încărcare carduri Piața Unirii - zona Hotel Horoscop. Șoferul NU vinde bilete!

N102. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Piața Pache Protopopescu, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Granitul S.A..
Autobaza: Floreasca

N104. Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. N. Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.
Autobaza: Titan

N105. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Unirii, Bd. Ghe. Șincai, Bd. Tineretului, Cal. Văcărești, Piața Sudului, Str. Serg. Nițu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. Vulcan
              (întoarcere): I.M.G.B. Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nițu Vasile, Piața Sudului, Cal. Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Ghe. Șincai, Splaiul Unirii, Pod Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.
Autobaza: Obregia

N106. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Șos. Berceni, Str. Ion Iriceanu, întoarce în intersecția cu Șos. Olteniței (pe ambele sensuri), Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia.
Autobaza: Titan

N107. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Bd. Mărășești, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresu.
Autobaza: Ferentari

N108. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. D. Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Pasaj Colentina.
Autobaza: Floreasca

N109. Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Cal. Călărași, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Basarabia, Republica.
Autobaza: Titan

N111. Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Th. Pallady, Complex R.A.T.B. Titan.
Autobaza: Titan

N112. Piața Unirii, Bd. D. Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Str. Serg. Nițu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Reșița, Str. Luică, Str. Pogoanelor, Str. Acțiunii, Str. Tudor Gociu, Str. Anghel Moldoveanu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Zețarilor.
Autobaza: Obregia

N114. Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. G. Coșbuc, Cal. Rahovei, Piața Rahova, Șos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.
Autobaza: Alexandria

N115. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Independenței, Pod Cotroceni, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei, Bd. Iuliu Maniu, Liceul Industrial Auto.
          
(întoarcere): Liceul Industrial Auto, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Unirii.
Autobaza: Militari

N116. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Podul Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Master S.A..
               (întoarcere): Master S.A., Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.
Autobaza: Alexandria

N117. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Griviței, Gara de Nord, Cal. Griviței, Pasajul Constanța,  Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mănăstirea Dealul, Str. Romeo Popescu, Str. Constantin Godeanu, Bd. Bucureștii - Noi, Ștrandul Străulești.
             
(întoarcere): Ștrandul Străulești, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Constantin Godeanu, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii-Noi, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Gara de Nord, Cal. Griviței, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii.
Autobaza: Pipera

N119. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.
              (întoarcere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Cal. Floreasca, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.
Autobaza: Pipera

N121. (ducere): Piața Unirii, Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentari, Zețarilor.
              (întoarcere): Zețarilor, Prel. Ferentari, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Amurgului, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății,  Piața Unirii.
Autobaza: Ferentari

783. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Oras Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, Cal. București, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Al. II, Al. III, Piața Unirii.

Autobaza: Pipera

Linia 783 circulă și între orele 1:00 și 3:00. Pentru linia 783, tariful unei călătorii este de 3,5 RON. De la Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" Otopeni pot fi achiziționate carduri cu 2 călătorii la prețul de 8,6 RON de la automat.

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al R.A.T.B., A.M.T.B., P.M.B. sau C.G.M.B.!