Pagina principală - Bucuresti

Arhiva știri

 

27.10.2017

 

Începând cu data de 01.11.2017 se modifică traseele liniilor 1, 11, 19, 34, iar linia 4 se desființează

 

 

Începând cu data de 01.11.2017 se vor modifica traseele liniilor 1, 11, 19 și 34, astfel:

- linia 1 va circula pe traseul: Romprim, Șos. Olteniței, Cal. Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Romprim;

- linia 10 (fostul inel interior al liniei 1) va circula pe traseul: Romprim, Șos Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. C-tin. Istrate, Șos.  Progresului, Bd. Timisoara, Bd. G-ral Vasile Milea, Șos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Cal. Văcărești, Șos Olteniței, Romprim;

- linia 11 va circula între Cartier 16 Februarie și Zețarilor pe traseul: Calea Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor;

- linia 19 va circula pe un traseu scurtat, numai între Complex RATB Titan și Șura Mare prin Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Șincai, Calea Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Str. Șura Mare.

- linia 34 va circula între Șura Mare și Bd. Banu Manta prin Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Cal. Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu.

De la aceeași dată, linia 4 se desființează.

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al R.A.T.B., A.M.T.B., P.M.B. sau C.G.M.B.!